نماشویی و نانو کارینماشویی و نانو کاری

✔️نماشویی ساختمان
نماشویی ساختمان مهم ترین بخش از نظافت در ساختمان های مسکونی است. همه ساختمان های اداری- تجاری و مسکونی می بایست این موضوع را جدی بگیرند. خدمات شستشوی نما یک سرویس لوکس و تجملی نیست بلکه از سرویس های نظافتی ضرورتی در ساختمان است.

در شهرهای بزرگی همچون تهران، آلاینده های هوا صدمات بسیاری به نمای ساختمان وارد می کنند. گرد و غبار موجود در هوا به همراه آلاینده های ناشی از دود اتومبیل ها از جمله عواملی هستند که نمای ساختمان را سیاه و کثیف می نمایند.

نماشویی ساختمان یکی از مهم ترین قسمت هایی است که می بایست در نظافت فضای بیرونی ساختمان در نظر گرفت. نماشویی ساختمان ظاهر بنا را زیبا و تمیز می کند و روی قضاوت دیگران از فضای داخل تاثیرگذار است.